Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

Expositie Hans Blank bij Artzaanstad

20.01.2022

Gemeente Zaanstad heeft haar stimuleringsregeling voor projecten van culturele ondernemers verlengd tot 1 december 2022. Als zelfstandig kunstvakdocent kun je subsidie aanvragen voor bijzondere culturele activiteiten. FluXus netwerkpartners die hulp nodig hebben bij zo’n aanvraag kunnen contact opnemen met coördinator Sander Buckers via sbuckers@fluxus.nl.

Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: “Corona heeft de samenleving ingrijpend veranderd. Waarschijnlijk zullen we nog lang de gevolgen merken. Dat betekent dat culturele ondernemers op een andere manier moeten werken. Om ook op de langere termijn te overleven zijn er nieuwe concepten en verdienmodellen nodig.”

De stimuleringsregeling

De instellingen en de makers zijn na ruim 1,5 jaar crisis door hun financiële reserves heen waardoor investeren lastig is. Daarom kwam Zaanstad eerder dit jaar met een stimuleringsregeling van in totaal € 200.000. Voor ZZP’ers is per aanvraag maximaal € 5.000 beschikbaar. Deze regeling is nu verlengd tot 1 december 2022 en er is extra budget vrijgemaakt.

Succesvolle aanvragen

De regeling is een succes, er is flink gebruik van gemaakt de afgelopen maanden. Een aantal voorbeelden van activiteiten en projecten die steun hebben ontvangen:

  • Theater mobiel, theater op locatie door Theatermijn.
  • Ondersteuning van live-streaming van optredens bij de Bullekerk
  • ‘Ik ben ok’ – culturele workshops voor kwetsbare middelbare scholieren
  • De buitententoonstelling met werk van Hans Blank bij Art Zaanstad.
  • Saenkracht, een programma om door middel van kunst en cultuur mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om deel te nemen aan de samenleving.

Sommige projecten hebben al plaatsgevonden, andere staan op de agenda van 2022.

Lees wat de regeling inhoudt op Zaanstad.nl