Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

fotografie Leonard Guarna op De Golfbreker

Madeleine van Breda

Mijn naam is Madeleine van Breda en ik werk op de afdeling Onderwijs van FluXus. Mijn hoofdtaak is ondersteuning van de projectleider van Cultuurprogramma’s, Daniëlla Lemmens, en dan met name voor de Brede schoolactiviteiten.

Blijven dansen, zingen, tekenen enzovoort

Met de Brede Schoolactiviteiten hoopt FluXus verbinding te maken tussen kinderen en de culturele instanties en kunstvakdocenten in de buurt. Doel: dat de kinderen na de Brede schoolactiviteit blijven dansen, zingen, beeldhouwen, tekenen enzovoort.

Essentieel onderdeel ontwikkeling

Ik vind het belangrijk dat kinderen al vroeg in aanraking komen met kunst en cultuur, want het is een essentieel onderdeel van hun ontwikkeling. Ze kunnen hierdoor bijvoorbeeld creatief leren omgaan met dingen die ze meemaken, maar ook uitdrukking geven aan hun gevoelens.

Kracht in samenwerking

Ik heb graag een rol in de samenwerking tussen scholen en kunstvakdocenten omdat mijns inziens juist in deze samenwerking de kracht schuilt om veel kinderen te bereiken en ze enthousiast te maken voor culturele activiteiten. Naast de Brede school ondersteun ik ook waar nodig de Cultuurexperts van onze afdeling. Voor vragen over naschoolse activiteiten maar ook voor andere vragen over onderwijs-activiteiten kun je dus bij mij terecht!

Madeleine van Breda