Theorielessen en muziekexamens

Het is bij FluXus mogelijk om muziekexamens af te leggen. Er zijn 4 niveaus: A (gemiddeld 3 jaar les), B (gemiddeld 5 jaar les), C (gemiddeld 7 jaar les) en D (toelatingsexamen-niveau).

De examens bestaan uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Ter voorbereiding op de theorie-examens kunnen tien klassikale theorielessen worden gevolgd. Deze lessen beginnen na de herfstvakantie en worden gegeven door Paula Doeven (A en B) en Piet Hulsbos (C en D). De theorie-examens vinden plaats in maart.

Als de leerling geslaagd is kan er een praktisch examen worden afgelegd. Deze praktijkexamens worden in mei afgenomen door een commissie bestaande uit Gertru Pasveer (programma-coördinator Muziek), de theoriedocent en de eigen docent. Het is ook mogelijk om een muziekexamen af te leggen als je geen leerling bent van FluXus.

Inschrijven en meer informatie in het cursusdeel van deze site.
 

De leukste creatieve cursussen van de zaanstreek