Kinderatelier (groep 1-8)

kinderatelier nieuw brede schoolIn deze korte cursus proberen we zoveel mogelijk verschillende dingen aan te bieden. Van werken met recyclematerialen tot schilderen en tekenen. Het gaat om ontdekken en het feit dat leerlingen zichzelf verrassen en anders naar dingen om zich heen kijken. In het kinderatelier wordt aan de kinderen een vrije ruimte geboden waarin ontdekken en experimenteren de boventoon voeren.

Kinderen maken kennis met veel verschillende beeldende technieken en materialen. Het stimuleren van de beeldende ontwikkeling en ontdekken welke techniek bij het kind past staat centraal.

Vaardigheden die de leerlingen leren
-De leerlingen leren goed kijken naar dingen om hun heen
-De leerlingen leren oplossingsgericht denken, en ze leren creatieve oplossingen te bedenken door te werken met verrassende materialen
-De leerlingen maken tekeningen/schilderijen en ruimtelijke werkstukken
-In het kinderatelier leren kinderen de beeldende mogelijkheden van diverse materialen te onderzoeken aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie
-De kinderen leren tekeningen en ruimtelijke werkstukken te maken, zowel als autonoom werk als werken met een gebruiksfunctie
-De kinderen leren hun eigen werk te presenteren en hierop te reflecteren als ook op het werk van elkaar.

Doelgroep
Groep 1-2, groep 3-5, groep 6-8

Maximaal aantal leerlingen
10 leerlingen

Lesinformatie
 6-8 lessen van 1,5 uur.

Materiaalkosten
€1,50 per leerling per les.

Benodigdheden
Een ruimte met grote tafels heeft de voorkeur. Het is fijn een soort ateliersituatie te creëren waardoor de kinderen uit de sfeer van de school komen.

De leukste creatieve cursussen van de zaanstreek