Vrije tijd

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Huren

Home Voor jou Onderwijs Zorg & Welzijn Huren

FluXus in het onderwijs

Fluxus & onderwijs

Samen met het primair en voortgezet onderwijs werken we aan de ontwikkeling van culturele competenties.

Fluxus & onderwijs

Primair onderwijs

Creativiteit is essentieel voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Samen met de scholen geven we vorm aan cultuuronderwijs dat past bij de visie en uitgangspunten van de school.

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Door talentontwikkeling stappen leerlingen vaker out of the box. Via creatieve uitdaging groeit zelfvertrouwen.

Voortgezet onderwijs

Cultuur professionals

Wij zijn er voor de cultuurprofessional die creativiteitsontwikkeling centraal stelt voor leerlingen in primair en voortgezet onderwijs.

Cultuur professionals

Creativiteit ontwikkelen

Of leerlingen nu minister, docent, econoom, techneut of verpleger willen worden: creativiteit is onmisbaar om straks met zelfvertrouwen in de samenleving te staan. Zij hebben creatieve vaardigheden nodig om zichzelf en de maatschappij te ontwikkelen. En kunsten zijn bij uitstek geschikt om die creativiteit te ontwikkelen.

Scholen kunnen met ons, ons netwerk van kunstvakdocenten en andere cultuuraanbieders invulling geven aan de ontwikkeling van die creativiteit. Daarvoor is ons team Onderwijs uitgerust met Cultuurexperts, een projectleider Cultuurprogramma’s, een projectleider Cultuurmenu en twee teamondersteuners. Dit team wordt aangestuurd door Maaike Haas (foto), coördinator van het FluXus-programma Onderwijs.

Cultuurexperts

Maartje Dijkstra

mdijkstra@fluxus.nl

Floortje Vinck

fvinck@fluxus.nl

Ester Stoelinga

estoelinga@fluxus.nl

Marijke van de Haterd

mvdhaterd@fluxus.nl

Nicole Zijlemaker

nzijlemaker@fluxus.nl

Projectteams

Els van Alfen

Ondersteuning onderwijs

evalfen@fluxus.nl

Daniëlla Lemmens

Projectleider Cultuurprogramma's

dlemmens@fluxus.nl

Madeleine van Breda

Ondersteuning onderwijs

mvbreda@fluxus.nl

Ook bij FluXus: kunst en cultuur in het sociaal domein

FluXus heeft sinds 2018 een afdeling Zorg & Welzijn. De eerste cases laten al zien dat kunst en cultuur in de brede zin kan bijdragen aan het oplossen en voorkomen van maatschappelijke en sociale vraagstukken.

Fotografie Eric Gramberg