Vrije tijd

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Huren

Home Voor jou Onderwijs Zorg & Welzijn Huren

De nieuwe Onderwijs

Update is uit

lees 'm hier

FluXus in het onderwijs

Fluxus & onderwijs

Samen met het primair en voortgezet onderwijs werken we aan de ontwikkeling van culturele competenties.

Primair onderwijs

Creativiteit is essentieel voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Samen met de scholen geven we vorm aan cultuuronderwijs dat past bij de visie en uitgangspunten van de school.

Voortgezet onderwijs

Door talentontwikkeling stappen leerlingen vaker out of the box. Via creatieve uitdaging groeit zelfvertrouwen.

Cultuur professionals

Wij zijn er voor de cultuurprofessional die creativiteitsontwikkeling centraal stelt voor leerlingen in primair en voortgezet onderwijs.

Samen voor cultuureducatie in Zaanstad

Welkom bij team onderwijs! Wij zijn er voor iedereen die werkt aan cultuuronderwijs in Zaanstad: leerkrachten, docenten, cultuurmakers en -instellingen en gemeenten. Samen bouwen we aan een toekomst waarin ieder Zaans kind een eigen culturele loopbaan vorm kan geven.

Wij adviseren scholen en cultuurmakers, verbinden hen in samenwerkingsprojecten en we vergroten hun kennis door trends en ontwikkelingen te duiden en te delen.

Lees ons CmK plan

Dit is team onderwijs

Maaike Haas

mhaas@fluxus.nl

Maartje Dijkstra

mdijkstra@fluxus.nl

Els van Alfen

evalfen@fluxus.nl

Floortje Vinck

fvinck@fluxus.nl

Marijke van de Haterd

mvdhaterd@fluxus.nl

Nicole Zijlemaker

nzijlemaker@fluxus.nl

Daniëlla Lemmens

dlemmens@fluxus.nl

Madeleine van Breda

mvbreda@fluxus.nl

Ook bij FluXus: kunst en cultuur in het sociaal domein

FluXus heeft sinds 2018 een afdeling Zorg & Welzijn. De eerste cases laten al zien dat kunst en cultuur in de brede zin kan bijdragen aan het oplossen en voorkomen van maatschappelijke en sociale vraagstukken.

Fotografie Eric Gramberg