Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

Zaanse amateurkunstenaars, kleine culturele instellingen en organisatoren kunnen binnenkort een aanvraag indienen voor steun van de gemeente Zaanstad. Dinsdag 30 juni jl. heeft het college van B&W besloten tot het ontwikkelen van een aanvullende subsidieregeling.

Goed nieuws: amateurkunstenaars, kleine culturele instellingen en organisatoren kunnen straks een aanvraag indienen ter dekking van aantoonbare schade geleden door maatregelen rondom het Corona virus. Hierbij geldt een maximum van € 4.000 per aanvrager. Al ontvangen overheidssteun gaat van de geleden schade af.

De komende periode gaat Team Cultuur van de Gemeente Zaanstad aan de slag met het uitwerken van deze subsidieregeling. Zij informeren de verenigingen en organisatoren zodra er meer bekend is over de voorwaarden en de manier van aanvragen. Naar verwachting opent de regeling in oktober. FluXus houdt je op de hoogte en wenst jullie een mooie en creatieve zomer toe.