Voor jou

Onderwijs

Zorg & Welzijn

Podium de Flux

Home Vrije tijd Onderwijs Zorg & Welzijn Podium de Flux

Evean opent Levenatelier

met FluXus

Fragment van schilderij door Kinga Wieczorek

28.10.2021

In november opent zorgorganisatie Evean in samenwerking met FluXus een zogeheten Levensatelier. (Oud-)mantelzorgers en hun naasten kunnen in het atelier hun affiniteiten en talenten herontdekken.

Evean-locatie Oostergouw biedt verpleging, revalidatiezorg, zorg bij Korzakov en palliatieve zorg aan ouderen. In de jaren voor het verblijf bij Oostergouw ontving het merendeel van de ouderen zorg in de thuissituatie. In veel gevallen was de partner mantelzorger.

Evelien Posthuma (Evean): “Tijdens het dagelijks contact met deze (oud-)mantelzorgers horen we verhalen van een steeds kleiner wordende wereld en zelfs sociaal isolement. Met het Levensatelier wil Evean de drempel verlagen om weer aan de slag te gaan met de eigen behoeftes, talenten en mogelijkheden.”

Kunst en cultuur

Uit gesprekken kwam naar voren dat behoeftes vooral op het gebied van kunst en cultuur lagen. Daarom is de samenwerking met FluXus, centrum voor de kunsten Zaanstad gezocht. FluXus biedt niet alleen creatieve lessen via een groot netwerk aan docenten, maar is ook actief op alle scholen in Zaanstad en in het sociaal domein.

Gerard Lommerse (FluXus): “Wij zijn ervan overtuigd dat kunst en cultuur ook kunnen bijdragen aan het voorkomen en oplossen van maatschappelijke problemen. FluXus is betrokken bij een groot aantal projecten met jongeren, mensen met een beperking, kansarmen en ouderen.” Het Levensatelier wordt mede mogelijk gemaakt door het Lang Leve Kunst fonds.

Levensatelier Oostergouw

Het Levensatelier Oostergouw vindt plaats in november en december en bestaat uit twee onderdelen. Twee groepen van zes (oud-)mantelzorgers maken, onder begeleiding van de kunstenaar Kinga Wieczorek, een kunstwerk dat past bij een thema uit hun leven. Vervolgens zal er een digitale tentoonstelling zijn van de gemaakte werken. Deze tentoonstelling zal te bekijken zijn in de ontmoetingshal van Evean Oostergouw en via de social media kanalen van FluXus en Evean.

Start op Dag van de Mantelzorg

10 november is de Dag van de Mantelzorg. Dit is de dag waarop deze onzichtbare helden centraal staan. Op deze dag wordt het levensatelier feestelijk geopend door een bewoner en zetten we de mantelzorgers centraal.